Dòng điện thoại khách sạn được sử dụng phổ biến nhiều phòng khách sạn hơn bất kỳ dòng điện thoại nào, tiếp nối thành công điện thoại teledex diamond Lobby cung cấp những chức năng và chất lượng cho khách sạn của bạn.

Chức năng điện thoại teledex diamond Lobby:

 • Tích hợp 1 line thoại
 • Không cần nguồn ngoài
 • Tự động PrimeLine / RingLine
 • HAC/VC (ADA) điều chỉnh chuông 3 mức độ
 • Cổng dữ liệu
 • Giữ cuộc gọi
 • Mute và redial
 • Faceplate lớn
 • Điện thoại để bàn và gắn tường
 • Phím lập trình ẩn sau faceplate điện thoại teledex diamond Lobby

Thông số điện thoại teledex diamond Lobby:

 • Footprint: 6.25 in x 9.0 in., 15.9 cm x 22.9 cm
 • Color: Ash/ Black
 • Weight điện thoại teledex diamond Lobby: 2.3 lbs./ 1 kilo
 • Handset: Standard K Style (Euro Style optional), Hearing aid compatible
 • Handset Cord Length: 10 feet/ 3.05 meters
 • Line Cord Length: 10 feet/ 3.05 meters
 • Cabling Requirement: 2 Pair Minimum
 • Signaling: Standard 12 tone DTMF
 • Flash Timing: 600 ms
 • Message Waiting: 90-120 VDC
 • Operating Voltage: 24 to 56 VDC Non Polarity
 • FCC Specifications điện thoại teledex diamond Lobby: Meets Part 15, Subpart J, Class A, Part 68
 • International PTT Registrations: Available upon request.
 • Safety Standard: ETL and CE
 • Ringer Equivalence: Z
 • Registered Connecto điện thoại teledex diamond Lobbyr: USOC RJ 14